آخرین اخبار

کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری بتن آماده ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری بتن آماده ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ …

عکس های بیستمین همایش روز بتن

عکس های بیستمین همایش روز بتن …

میزگرد تخصصی و حرفه ای تدوین نقشه راه برای ارتقای تعامل بین ارکان تولید و اجرای بتن در دهه پیش رو

میزگرد تخصصی و حرفه ای تدوین نقشه راه برای ارتقای تعامل بین …
© کپی رایت - کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی - Design By Creative Art