درباره کانون

پیشینه تولید سیمان در ایران 90 سال است . سابقه تولید بتن در ایران با سیمان تولید داخلی تقریبا همزمان با تولید سیمان در کشور  است ، حال آنکه سابقه تولید بتن آماده در ایران 52 سال است . تاریخ تاسیس اولین کارخانه تولید بتن آماده در کشور به سال 1350 برمی گردد و تا سال1357 تولید بتن آماده در ایران به عنوان کالا ، توسط 7 کارخانه انجام می شد که 6 کارخانه در تهران و یک کارخانه نیز در مشهد مستقر بودند و بعد از سال1357 تا دهه 80 ، تولید بتن آماده مسیر خود را عمدتا با روش سنتی ادامه می داد ، تا این که استاندارد ملی 6044 مربوط به بتن آماده – ویژگی ها در سال 1381 تدوین و اجباری بودن آن متعاقبا ابلاغ گردید . از اوائل دهه 90 لزوم استفاده از سیستم های علمی و فنی بیشتر برای ادامه مراحل تکامل احساس می شد که در این زمینه اقدامات موثری به عمل آمد ، مخصوصا در نیمه دوم دهه 90 تلاش های زیادی توسط صنف بتن آماده برای معرفی و شناساندن بتن آماده ، نحوه تولید و مصرف ، حساسیت و معضلات فرا راه کالای بتن آماده به مسئولین و مدیران ذیربط انجام شد که خوشبختانه موثر واقع گردید و دستاورد های قابل توجهی در بر داشت .

یکی از اقدامات بسیار تاثیر گذار ، تاسیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمائی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی بود که با تأسیس کانون ، صنف بتن آماده دارای تشکیلات منسجم سراسری گردید که تاکنون منشأ خدمات قابل توجهی در راه تشکیلاتی ، آموزشی ، ارتقا کیفیت بتن آماده و دفاع از حقوق اعضاء بوده و امید است حد اکثر تا پایان سال 1402 با عملیاتی شدن برنامه های پیش بینی شده ، به یک تشکل تاثیر گذار در صنعت بتن آماده که منطبق با استاندارد های تعریف شده باشد تبدیل گردد .

مهم ترین دستاورد کانون ، ثبت روز 15 اردیبهشت که مصادف با سال روز تأسیس اولین کارخانه تولید بتن آماده در کشور می باشد به عنوان روز ملی بتن آماده است و در این راستا ، اولین سمینار  روز ملی بتن آماده در سال جاری برگزار خواهد شد و تعیین روز ملی بتن آماده موجب هویت بخشی و شناسنامه دار شدن بتن آماده شده است .

اعضاء هیأت مدیره و بازرسان کانون که در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/8/1401 انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد .

اعضاء هیأت مدیره

مسعود شهامت

مسعود شهامت

رئیس هیأت مدیره
محمد حسین مدنی

محمد حسین مدنی

نایب رئیس هیأت مدیره
علی ضامنی آتنی

علی ضامنی آتنی

عضو هیأت مدیره و خزانه دار
سعید درویشی

سعید درویشی

عضو هیأت مدیره
علی صادقی

علی صادقی

عضو هیأت مدیره

محرم کریمی

محرم کریمی

دبیر کانون
علیرضا رحمتی

علیرضا رحمتی

رئیس کمیته فنی
قاسم شهبازی

قاسم شهبازی

بازرس اصلی

میلاد قطب زاده

میلاد قطب زاده

عضو علی البدل هیأت مدیره
علی اصغر درویش

علی اصغر درویش

بازرس علی البدل
محمد هاشم حکیمی میبدی

محمد هاشم حکیمی میبدی

عضو علی البدل هیأت مدیره