ضیافت شام کانون سراسری بتن ایران با حضور مشارکت کنندگان در برگزاری نمایشگاه

روز دوم نمایشگاه بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته

روز اول نمایشگاه بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته

نشست خبری دومین نمایشگاه صنعت بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته

آغاز نوسازی ۱۸ هزار دستگاه کامیون میکسر حمل بتن آماده (گزارش پرتال حمل و نقل)

دومین نمایشگاه بین المللی بتن آماده ، قطعات بتنی و صنایع وابسته ایران