ضیافت شام کانون سراسری بتن ایران با حضور مشارکت کنندگان در برگزاری نمایشگاه

روز دوم نمایشگاه بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته

روز اول نمایشگاه بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته

نشست خبری دومین نمایشگاه صنعت بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته

آغاز نوسازی ۱۸ هزار دستگاه کامیون میکسر حمل بتن آماده (گزارش پرتال حمل و نقل)

دومین نمایشگاه بین المللی بتن آماده ، قطعات بتنی و صنایع وابسته ایران 

گزارش روزنامه خبر جنوب از مراسم روز ملی بتن آماده

گردهمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته

گردهمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته با حضور تولیدکنندگان بتن آماده از ۳۰ استان کشور و روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و انجمن سیمان و مدیران کارخانجات تولید سیمان و پیشکسوتان صنعت بتن آماده و اساتید ، متخصصین و مقامات کشوری و لشکری و تولید کنندگان صنایع وابسته بتن آماده مانند ماشین آلات ، افزودنی های بتن .

.