مطالب توسط

گردهمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته

گردهمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته با حضور تولیدکنندگان بتن آماده از ۳۰ استان کشور و روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و انجمن سیمان و مدیران کارخانجات تولید سیمان و پیشکسوتان صنعت بتن آماده و اساتید ، متخصصین و مقامات کشوری و لشکری و تولید کنندگان صنایع وابسته بتن آماده […]