جلسه مشترک فی مابین کارخانه سیمان پیوند گلستان و تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی استان گلستان

۱۴۰۲/۴/۱ گرگان ، دانشگاه استان گلستان ، جلسه مشترک فی مابین کارخانه سیمان پیوند گلستان و تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی استان گلستان . دوره آموزشی و تشکیل اولین جلسه تولید کنندگان بتن آماده برای تاسیس انجمن صنفی بتن آماده و قطعات بتنی استان گلستان .