زلزله رودبار

سلام ، ساعت ۳۰ دقیقه بامدادِ ۳۱ خردادِ سال ۱۳۶۹ ، رودبار ، قدرت زلزله در مقیاس ریشتر در حدود ۷/۴ ، مدت زلزله ۶۰ ثانیه ، تعداد کشته شدگان در حدود /۳۷/۰۰۰ نفر ، علت زلزله حادثه ای طبیعی ، از علت های غیر متعارف بودنِ کشته شدگان ! سیمان با کیفیت نامناسب ؟ سنگدانه غیر استاندارد ؟ تولیدِ بتنِ آماده با سیمان بی کیفیت و سنگدانهِ غیر استاندارد ؟ عدم نظارت و کنترلِ توسط سازمان هایی که در انجامِ وظایف ذاتی خود کوتاهی نموده اند ؟
تمامی این کوتاهی ها توسطِ من و تو و ما انجام شده و مسئولیت وقوعِ چنین فجایعی را باید بپذیریم .