جلسه کانون سراسری و اعضای بتن آماده انجمن استان گیلان در شهر رشت

برگزاری جلسات و پیگیری های انجام شده فی مابین تولید کنندگان محترم سیمان و بتن آماده ، منجر به تشکیل جلسه در شهرستان رشت و انعقاد تفاهم نامه سه جانبه گردید که متن تفاهم نامه و تصاویر جلسه مربوطه جهت اطلاع اعضا محترم به اشتراک گذاشته می شود تا با توجه به آن در استان های دیگر نیز چنین تفاهم نامه های سه جانبه ای منعقد شود تا شاید با تاسی به آنها از بروز مشکلات برای خرید سیمان و مهم تر از آن ارتقا کیفیت سیمان با همکاری کانون و انجمن‌های صنفی بتن آماده اقدامات موثری به عمل آید .
اقداماتی از این قبیل قطعاً باعث شناخت متقابل تولید کنندگان سیمان و تولید کنندگان بتن آماده خواهد شد