جلسه کانون سراسری بتن آماده با تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی استان فارس

جلسه کانون سراسری بتن آماده با تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی استان مورخ۱۴۰۱/۱۲/۶ در سالن اجتماعات اداره کل صمت استان فارس برگزار شد و طی آن تفاهم نامه سه جانبه ای فی مابین سیمان نی ریز ، انجمن استان فارس و کانون امضا و مبادله شد .