جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده و انجمن استان یزد به همراه تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی در استان یزد

جلسه ای با حضور تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و شن و ماسه و کانون سراسری بتن آماده و انجمن بتن آماده تولید قطعات بتنی در شهر یزد و بازدید از چند واحد تولیدی استان یزد .
عکس های مربوط به جلسه یزد .