جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده با تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و شن و ماسه سیرجان در شهر سیرجان برگزار شد .

جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده با تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و شن و ماسه سیرجان در شهر سیرجان برگزار شد .